Sensus studieförbund

Tyvärr finns inga platser kvar på Ideellt forums idédagar 2017.

E-posta Jan-Olof Nordström, janolof.nordstrom@sensus.se om du vill ställa dig i kö för eventuell reservplats.